12" BMX

12" BMX sú určené pre mladých jazdcov s výškou od 66cm do 115cm.