14" BMX

14" BMX sú určené pre mladých jazdcov s výškou od 100cm do 125cm.