18" BMX

18" BMX sú určené pre mladých jazdcov s výškou od 135cm do 155cm.