20" BMX

20" BMX sú určené pre jazdcov s výškou od 150cm a vyšších.